Home BIN SACHIVALAY / Binsachivalay Model / Binsachivalay Model Paper / Binsachivalay Paper / ICE Daily Paperઅમારો ધ્યેય : - અમે તે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને સહાય કરીએ છીએ જેઓ ખર્ચાળ પુસ્તકોનો ખર્ચ કરી શકતા નથી. અમે એવા વિદ્યાર્થીઓને જોવા નથી માંગતા જેઓ નોકરી મેળવવામાં અસમર્થ છે કારણ કે તેમની પાસે પુસ્તકો નથી.
Talati Model Paper

You might like this post :

No comments

Post a Comment

to Top